חידון

בחנו את עצמכם:
איך אתם מתנהגים בחופשות בחו"ל?