מה גובה ההוצאות החודשיות
שלכם בכרטיס האשראי?
מה גובה ההוצאות
החודשיות שלכם
בכרטיס האשראי?
(פלוס מינוס כן?)
₪ 500 ₪ 15,000