ישראל

רגע לפני נופש בארץ:
כמה טוב אתם מכירים את ישראל?