בקשה לבדיקת החזר מיסי נמל מחברת התעופה

הערות:

  • בקשתך תועבר לחברת התעופה לבדיקת זכאותך להחזר. משך הטיפול הצפוי עד 45 ימי עסקים.
  • החזר מיסי נמל כפוף למדיניות הספקים/ חברות התעופה והנחיותיהם.
  • מיסי הנמל יוחזרו ללקוח רק לאחר שיתקבלו מחברות התעופה.
  • על הטיפול בבקשת ההחזר יגבו דמי טיפול כמפורט בפרק התנאים הכלליים.
  • לחילופין ניתן לפנות ישירות אל חברת התעופה ולדרוש החזר. נציגי SKYM_A_X ישמחו לסייע בעניין זה.