Smartair, Smartair vacation – תנאים כלליים להזמנות

א': פרטי החברה:

Smartair, ח"פ 51-526513-0

המלאכה 4 , רעננה , 4366102

טל': 03-5500990

דוא"ל: info@smartair.co.il

(להלן -  "החברה"  או ""Smartair).

              smartair.co.il   הינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי  טיסות, חבילות תיירות, שירותי קרקע ושאר  מוצרי

              תיירות. (להלן – "האתר")

 

ב': ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:  

 

1.1.        התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין Smartair (המפעילה את אתר הסחר האינטרנטי התיירותי  (www.smartair.co.il במסגרת ההזמנה.

 

1.2.        הוראות אלה תחולנה גם על כל מרכיבי ההזמנות שעניינן דרכונים ואשרות, חבילות תיור, הזמנת מלונות, השכרת רכב וביטוח והינן חלק בלתי נפרד,  נוסף ומשלים  למסמך תנאים כלליים להזמנות אותו תוכלו למצוא באתר Smartair.

 

1.3.         הינה סוכנות נסיעות המשווקת באמצעות האתר שיווק קמעונאי ללקוח הפרטי מוצרי תיירות שונים  (להלן – "השירותים השונים").

 

1.4.        Smartair אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים מנותני שירותים שונים, כדוגמת: מובילים אוויריים, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים").

 

    ג': דרכונים ואשרות:

 

2.1.        כל המידע הנוגע לדרכונים ולצורך באשרות כניסה במסגרת תנאים אלו ובכל פרסום של השירותים השונים, מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד.

 

2.2.        לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.

 

2.3.        בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה נוספת, להיכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.

 

2.4.        על בעלי דרכונים זרים או אשרות נסיעה לפנות אל החברה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל, על מנת לקבל הנחיות פרטניות מדויקות המתאימות לעניינם, בטרם הזמנת שירותים המחויבים בדמי ביטול. הזמנה לא תבוטל מסיבות של היעדר אשרה. לקוחות המזמינים באמצעות סוכני נסיעות יפנו לסוכן הנסיעות, לשם קבלת מידע זה.

 

2.5.        בהזמנות ישירות שלא באמצעות סוכן נסיעות לשירותים הנמכרים כחבילה אחת וטיולים מאורגנים, ככל שלא צוין בתנאי ההזמנה כי קיים צורך באשרת כניסה למדינת היעד - משמעות הדבר כי אין צורך בה.

 

2.6.        בכל מקרה אחר של הזמנת כרטיסי טיסה שאינם במסגרת האמור לעיל, יתכן ועל המזמין להצטייד באשרת כניסה. על המזמין לברר את הצורך באשרת כניסה קודם לביצוע ההזמנה. לקוח המעוניין בבדיקת הצורך באשרה מוזמן לבדוק באתרי משרד החוץ הר"מ או ישירות מול נציגי החברה.Smartair    מתחייבת לבדוק  לבקשת הנוסע כל  בקשה או פנייה

בעניין זה.

בירור  באמצעות שגרירויות מדינות היעד בישראל, שאת פרטיהן ניתן למצוא ב-

http://mfa.gov.il/mfaheb/consularService/Pages/MissionAbroad.aspx?&continent

 

      בירור  הצורך באשרת כניסה על פי הנחיות משרד החוץ  בכתובת:

            http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Visas/Documents/tavlat_ashrot.pdf

 

2.7.        כן מובהר במפורש, כי רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה, וכי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת.

 

2.8.        על בעלי דרכונים אירופאים הנוסעים לארה"ב ללא צורך באשרה חלה חובה להירשם 72 שעות מראש באתר של רשות ההגירה של ארה"ב  www.cbp.gov/esta . אי קיום הנוהל לא יהווה  בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל.

 

 

 

 

 

 

ה': הזמנת מלונות:

 

.3.1    הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת מלונות, גם אם הוזמנו במסגרת  שירותים הנמכרים כחבילה   

   אחת.

 

 

.3.2       הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה בלבד", אלא אם צוין אחרת במפורש בפרטי ההזמנה, והזמנתן אינה    

                     מחייבת את Smartair בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי העניין.

 

3.3     במידה ולא יתקבל אישור להזמנת המלון תעשה Smartair  כמיטב יכולתה להציע למזמין חלופות אפשריות הניתנות לאישור, אם כי לא תמיד ניתן יהא להבטיח שהחלופות תהיינה שוות רמה בכל דבר וענין. המזמין יהיה רשאי לקבל את החלופה, או לבטל את ההזמנה ללא חיוב, לפי בחירתו, ומרגע שבחר לקבל את החלופה תחשב ההזמנה כמי שאושרה לכל דבר וענין.

 

3.4        ההזמנה כוללת את שירותי המלון הנקובים בשובר המלון בלבד.

 

3.5       בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות המזמין, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בענין זה:

3.5.1            RO – לינה בלבד, ללא ארוחות כלל;

3.5.2            BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד, שיתכן שתהיה בתצורת מזנון מרכזי (בופה);

3.5.3            HB – ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי בחירת המלון.

3.5.4            FB- 3 ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב.

3.5.5            AI "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום כמו FB, בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה, ותוספות כגון חטיפים או קרטיבים, המשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו.

 

3.6     ההזמנה היא לחדר מסוים במלון מן הסוג המוזמן, ובהעדר ציון סוג – לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון.   השיבוץ לחדרים נעשה לפי שיקול דעתו של בית המלון, מבלי של Smartair יכולת להשפיע על כך. לפיכך, לבד אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההזמנה, Smartair אינה יכולה להתחייב לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון: צד, אגף או קומה, או בסמיכות לחדרים אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת.

 

3.7       Smartair מתחייבת להעביר כל בקשה של המזמין לספקי השירותים או לבתי המלון, לפי העניין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי ספקי השירותים או בית המלון, לפי הענין, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.

 

3.8       בתי המלון השונים נוהגים להשתמש במנגנון "רישום היתר" המוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים, ולפיו לשמור לעצמם הזכות להעביר מזמינים שהזמנתם אושרה לבתי מלון אחרים אף ללא התראה מוקדמת וללא ידיעתה המוקדמת של Smartair, כל עוד בית המלון החילופי שווה דרגה ומצוי בקרבת מקום.

 

3.9       דירוג בתי המלון המוצג בפני המזמין נעשה בהסתמך על הצהרתו של המלון, ובהתאם לתנאי הדירוג הנהוגים במדינה בו הוא מצוי, המשתנים ממדינה למדינה ואינם בהכרח זהים לרמת הדירוג המקובלת בישראל. להלן רמת הדירוג המקובלת, יודגש כי יתכנו בתי מלון אשר אינם פועלים על פי דירוג זה:

 

3.9.1ֹ- דרגת תיירות בסיסית- שני כוכבים או  (TC)  tourist class או C .

3.9.2-  דרגת תיירות טובה – 3 כוכבים או super tourist class STC) או B.

3.9.3 – דרגת תיירות ראשונה – 4 כוכבים או first class   (FC)או  A.

3.9.4-  דה לוקס- 5 כוכבים או DLX.

 

3.10       שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 ופינויים הוא בדרך כלל עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. פינוי החדרים מעבר לשעות אלה עלול לגרור חיוב על יום נוסף (גם בימי שבת וחג)

 

3.11       הגעה מתוכננת למלון לאחר השעה 18:00, למעט במסגרת שירותים הנמכרים כחבילה אחת וטיולים מאורגנים, מחויבת בהודעה מוקדמת ל Smartair או למלון, ובמידה של אי מסירת הודעה כזו לא ניתן יהא להבטיח את זמינות החדרים המוזמנים.

 

3.12       בתי מלון מסוימים מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבניין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים שהנם חלק בלתי נפרד מהמלון. Smartair אינה מתחייבת כי המזמין ישתכן בבניין המרכזי במלון, או בכל אגף מסוים בו.

 

3.13       ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן שתי מיטות נפרדות, ועל כן אין אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם נתבקשה מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המלון המוזמן, בזמן אמת.

 

3.14       בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.

 

3.15       האחריות על מתן השירות במלון ותקינות המתקנים בו, הנה באחריות בית המלון בלבד. סמארטאייר אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים במלון או בתקינות המתקנים בו, לרבות, הברכות, מערכת מיזוג האוויר ואופן הפעלתה והבריכות, אלא אם ידעה או היתה צריכה לדעת על כך מראש.

 

 

 

3.16       בתי המלון השונים עורכים מעת לעת תיקונים ושיפוצים שונים, לרבות עבודות הנעשות תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון, ולעיתים אף מתבצעות עבודות תחזוקה או בניה בסמוך להם, מחוץ לשטחם, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. Smartair אינה אחראית לכל מטרד שיגרם למזמין כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליהן מלכתחילה.

 

3.17       בבתי המלון השונים מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למזמין במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותים עסקיים, השכרת מגרשי טניס וגולף וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין אל מול בית המלון.

 

3.18       צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המזמין ובין המלון במישרין, ואינה חלק מעסקת ההזמנה. לפיכך, מומלץ למזמין לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו.

 

3.19       Smartair מתחייבת לבקשת מזמין לברר את מחיר או זמינות שירות מסוים שמציע בית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם היא לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע מדויק מהמלון למזמין, התואם למידע שידעה Smartair או שהיה עליה לדעת.

 

3.20       יתכנו חיובים נוספים אשר נגבים מאורחי המלון במישרין על ידי בתי המלון ואינם ניתנים בשום אופן לתשלום מראש. גבייה זו אינה קשורה בשום דרך ל .Smartair במדינות שונות נהוג להטיל מיסים ממשלתיים או מקומיים  (מס עירוני ) . שיעור המס נקבע על ידי הרשות המקומית בהתאם לרמת המלון ומיקומו ומסיבות נוספות. בנוסף בחלק מבתי המלון/כפרי הנופש/בתי דירות וכו'  נגבים במקום "דמי ניקיון"  על פי קביעת בית המלון.  יתכנו בתי מלון אשר עשויים לגבות תשלום  עבור הפעלת מיזוג, בריכה, ספא או שירותים אחרים. Smartair מתחייבת לבדוק עבור המזמין חיובים אפשריים אלה במועד השהות המתוכנן לפי בקשת המזמין.

 

3.21       חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין ל Smartair כל אחריות לכך, למעט במקרה של סגירת מתקן או הפסקת שירות שיש בו כדי לשנות באופן יסודי ומהותי את השירותים הבסיסיים הניתנים על ידי המלון, כדוגמת שירותי הלינה או ההארחה, או שירות ייחודי המאפיין את המלון ואשר לשמו הוזמן המלון מלכתחילה, והכל אם ידעה על כך Smartair, או שהיה עליה לדעת.

 

ו':  חבילות תיור במסגרת  Smartair vacation

 

4.1          בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על חבילות תיור  גם הוראות אלו:

 

4.2       חברת Smartair, באמצעות אתר החברה, מאפשרת למזמין לבחור ולהרכיב בעצמו חבילות תיור המורכבות מטיסה   

     ושירותי קרקע  שונים ובתמחור כולל לכל מרכיבי החבילה. (להלן – חבילת תיור).

 

4.3       נוסף למחירי חבילות התיור המופיעים באתר, תגבה חברת   Smartair סך של 12 דולר להזמנה כדמי טיפול ומהזמנות 

   אשר  יטופלו טלפונית יגבו 13 דולר נוספים.

 

4.4      בחירת מרכיבי החבילות (טיסות +מלון)  תתבצע באופן עצמאי וחופשי על  ידי הלקוח עצמו על פי בחירותיו וטעמו.

   חברת Smartair תעמוד לרשות המזמין את כל המידע שברשותה על מרכיבי החבילה או שהייתה צריכה לדעת. נציגי  

   החברה עומדים  לרשות המזמין בכל שאלה או בירור. על המזמין לבדוק היטב את מרכיבי החבילה והתאמתם לצרכיו  

   ולטעמו.

 

4.5        חברת Smartair איננה מארגנת חבילות תיור  ואינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בחבילת  

   התיור.  כל מרכיבי החבילה המוצעים נרכשים עבור המזמין ולפי בקשתו בנפרד מנותני שירותים שונים כדוגמת מובילים

   אוויריים   וספקי  שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את       

    השירותים (להלן –    "הספקים השונים").

 

4.6      תנאי הביטולים והשינויים בהזמנות יהיו כמפורט בתנאים הכלליים. Smartair שומרת לעצמה את הזכות  לבטל את    

  יתרת מרכיבי חבילת התיירות או  חלקם במידה והלקוח יבחר  לבטל, לפי סעיף זה, מרכיב  אחד או יותר   ממרכיבי    

  חבילת התיירות/טיסה אותה הזמין. במקרה זה יבוצע הביטול ללא כל חיוב ללקוח על מרכיבי החבילה אותם  ביטל.

 

ז': השכרת רכב:

 

.5.1     בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על השכרת רכב  גם הוראות אלו:

 

5.2      לפי הוראות חברות השכרת הרכב, ניתן לבצע הזמנה לרכב שכור לנהג בגיל 25 שנים לפחות בלבד, בעל רישיון נהיגה

           בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מסוימות מתירות לנהגים בגילאי 21-25 לבצע הזמנה לדגמים מסוימים, בתוספת

           תשלום.

 

5.3       הזמנה לרכב שכור הנלקח ו/או מוחזר לשדה תעופה כוללת את מס הנמל הנדרש, אלא אם צוין במפורש אחרת בשובר

           השכרת הרכב.

 

5.4      חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים שיימסר למזמין, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת,  

           לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. הרכב המוצג בפרסומי הזמנת הרכב של חברת

           השכרת הרכב הנו דוגמה בלבד לרכב מקבוצת הרכבים המוזמנת, ומומלץ שלא להסתמך עליה. מובהר, כי חברות השכרת

           הרכב שומרות לעצמן את הזכות למסור ללקוח את הרכב באמצעות חברת השכרה אחרת.

 

5.5    ההזמנה לרכב שכור מקנה זכות למזמין בלבד לנהוג ברכב, ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר, אלא אם צוין

         במפורש אחרת, בשובר השכרת הרכב וצרופותיו.

 

 

 

5.6    על המזמין להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו שובר השכרת הרכב, וכן כרטיס אשראי בינלאומי

         בר חיוב  השייך לו, לצד רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מחוץ לישראל אינן מוכנות להסתמך על רישיון   

         המודפס על נייר אלא על כרטיס רישיון פלסטי בינלאומי בלבד הכולל תמונה. כרטיס האשראי של המזמין צריך לאפשר

        לחברת השכרת הרכב לשמור מסגרת חיוב בסך של 500 יורו לפחות בדגמים בסיסיים. הזמנת רכבי יוקרה או רכבים ליותר

         מחמישה נוסעים מחייבת מסגרת אשראי גבוהה יותר, המשתנה ממקרה למקרה, ואותה מומלץ לברר מראש עם  smartair

        קודם ההזמנה.

 

 

5.7.   מזמין המעוניין לצאת עם הרכב למדינה שונה מן המדינה בה נלקח יודיע על כך ל Smartair והיא תברר עבורו עם חברת   

         ההשכרה האם הכניסה לאותה מדינה עם הרכב מותרת. לעיתים מסרבת חברת ההשכרה להתיר מעבר עם הרכב למדינות

         מסוימות, או דורשת תשלום נוסף עבור כך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

5.8    חברות השכרת הרכב נוהגות לחייב את המזמינים בהשתתפות עצמית בגין כל נזק שנגרם לרכב, בסך של 750 יורו לפחות או

         שווה ערך לו, או כנגד חוסר דלק, אביזרים שהיו בו בעת מסירתו או קנסות תעבורה וחניה שהוטלו על השימוש בו והגיעו אל

         חברת ההשכרה, בהתאם לכל מדינה ושיקולי כל חברת השכרת רכב. לעיתים גובות חברות ההשכרה השונות גם עמלה

        לטובתן בגין הטיפול בגביית התשלום. Smartair אינה אחראית לדרישות תשלום של חברות ההשכרה כתוצאה משימושו

         של המזמין או לכל תוצאה של השימוש.

 

5.9    מומלץ למזמין לבדוק היטב את הרכב בעת קבלתו ובעת החזרתו לסוכנות ההשכרה. מומלץ להחזיר את הרכב בנוכחות נציג   

          הסוכנות ולבקש מסמך היעדר תביעות.

 

5.10    מחיר ההשכרה אינו כולל (אלא אם נאמר אחרת) תוספות לתשלום במקום דוגמת זכות נהיגה לנהגים נוספים, זכות חניה,   

           כבישי אגרה, דמי מעבר  על גשרים ומעברים, גגון, כסאות בטיחות לילדים, ביטוחי ביטול השתתפות עצמית, מערכות   

           ניווט לרכב, צמיגי חורף ושרשראות שלג, אותם יכול בדרך כלל המזמין לרכוש במישרין מחברת השכרת הרכב במעמד

           קבלת הרכב, לפי ההיצע הקיים אצלה באותה העת, ללא מחויבות כלשהי מצדה.

 

5.11.   Smartair תעביר לחברת השכרת הרכב, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי    

           הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי

           להזמנה, ואושרה בידי חברת ההשכרה, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בשובר השכרת הרכב.

 

5.12.    Smartair תדרוש  מחברת ההשכרה את חוזה ההשכרה המפורט במידה ומזמין הרכב יבקש זאת ובטרם   ההשכרה.

 

ח': ביטוח:

 

6.1      ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא,  אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

6.2      על  המזמין לבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות  

                   של בן משפחה ח"ו, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים  

                   ככל האפשר, שכן הוצאות בחו"ל, ביחוד הוצאות רפואיות ועלויות נזקים לרכבים שכורים, עשויות להיות יקרות מאוד.

 

6.3    את הזמנת הביטוח יש לבצע בסמוך לאישור ההזמנה וטרם מועד היציאה לחו"ל. 

 

6.4    פוליסת ביטוח כאמור ניתנת לרכישה גם אצל סוכני ביטוח וחברות ביטוח רבות, ובתוך כך ניתן להסתייע בחברה על מנת    

     לרכוש מחברת ביטוח, במסגרת ההזמנה. פוליסת ביטוח המהווה חוזה ביטוח בין המבטח לבין המזמין, לפי תנאי        

     הפוליסה, שהחברה  אינה צד לו.

 

6.5     מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאיה והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי מתאימה לצרכיו.